Pojištění zaměstnanců – co říká zákon

Stát má soustavu zákonného pojištění, které je tvořeno zdravotním pojištěním, sociálním pojištěním a úrazovým pojištěním zaměstnanců. Platby na sociální a zdravotní pojištění (stejně jako záloha na daň z příjmů) patří mezi povinné odvody ze mzdy.

Zdravotní pojištění

Z tohoto druhu pojistného se vytváří fond zdravotního pojištění. Hradí se z něj základní zdravotní péče, léky a léčebné pomůcky. Tento fond spravují speciální zdravotní pojišťovny, z nichž největší je Všeobecná zdravotní pojišťovna.

Sociální a úrazové pojištění zaměstnanců

Pro zabezpečení plateb sociálního pojistného a pro použití získaných prostředků je určena Česká správa sociálního zabezpečení. Co vše se z něj hradí? Především různé dávky nemocenského pojištění – dávky nemocenské, podpora při ošetřování člena rodiny, mateřské dávky, dále dávky týkající se důchodového pojištění, hlavně tedy důchody, a dávky státní politiky zaměstnanosti, například příspěvky v nezaměstnanosti a příspěvky na rekvalifikaci.
Úrazové pojištění je také příjmem státního rozpočtu. Výběr plateb tohoto druhu pojistného zajišťuje také Česká správa sociálního zabezpečení. Zajišťuje i použití těchto prostředků. Dávky z něj jsou určeny zaměstnancům, kteří trpí nemocí z povolání nebo měli pracovní úraz.

Poplatníci a plátci

Jak zaměstnanci, tak zaměstnavatelé a osoby samostatně výdělečně činné jsou poplatníky pojistného. Pojistné se pro zaměstnance sráží z hrubého příjmu, pro zaměstnavatele a osoby samostatně výdělečně činné znamená daňově uznatelný náklad. Za některé skupiny obyvatel – důchodci, nezaopatřené děti a nezaměstnané – platí pojistné stát. Plátci jsou pouze zaměstnavatelé, osoby samostatně výdělečně činné a také ministerstvo financí.

nové cestovní pojištění online, cestovní pojištění pro rybářskou dovolenou, vyberte nejlepší cestovní pojištění na Top-pojištění.cz

Pojištění zaměstnanců