Pojištění zaměstnanců – jak to probíhá

Povinnost zaměstnavatele platit za své zaměstnance různé druhy pojistného je dána ze zákona. Jedná se o pojistné na všeobecné zdravotní pojištění, veřejné zdravotní pojištění a sociální pojištění – účast na nemocenském pojištění.

Zdravotní pojištění zaměstnanců

První povinností po přijetí do pracovního poměru je nutné ohlášení příslušné zdravotní pojišťovně – samozřejmě v patřičné zákonné lhůtě. Všechny změny, které se týkají zaměstnanců, se oznamují na předepsaném tiskopise (nástup, odhlášení, další skutečnosti) v dané lhůtě.
Odvod pojistného- každý měsíc je nutno zasílat zdravotní pojišťovně přehled s údaji o počtu zaměstnanců pojištěných u této pojišťovny, včetně výše vyměřovacího základu a pojistného.
Platby pojistného na zdravotní pojištění musejí být odeslány nejpozději v den výplaty mezd. Pojistné počítá zaměstnavatel a sráží ho zaměstnanci ze mzdy.

Co vše je povinností zaměstnavatele?

Zaměstnavatel musí vést evidenci všech skutečností oznamovaných pojišťovně v rámci oznamovací povinnosti. Má také povinnost vedení průkazní evidence o platbách pojistného, které již byly uskutečněny. Zaměstnavatel informuje pojišťovnu i o dalších změnách – ukončení činnosti, zrušení organizace nebo vstup do likvidace.

Sociální pojištění zaměstnanců

Účast na nemocenském pojištění u zaměstnanců v pracovním poměru vzniká ze zákona při splnění zákonem stanovených podmínek. Nemocenské pojištění se skládá ze čtyř druhů dávek – nemocenské pojištění, podpora při ošetřování člena rodiny, příspěvek v těhotenství a mateřství, peněžitá pomoc v mateřství. Zaměstnavatel přihlašuje zaměstnance prostřednictvím předepsaných tiskopisů. Při ukončení zaměstnaneckého poměru musí zaměstnavatel zaměstnance stejným způsobem odhlásit.

jak uzavřít cestovní pojištění, porovnejte si pojišťovny na Top-pojištění.cz, nejlepší cestovní pojištění

Pojištění zaměstnanců