Pojištění zaměstnanců – jak to probíhá

Povinnost zaměstnavatele platit za své zaměstnance různé druhy pojistného je dána ze zákona. Jedná se o pojistné na všeobecné zdravotní pojištění, veřejné zdravotní pojištění a sociální pojištění – účast na nemocenském pojištění.

Zdravotní pojištění zaměstnanců

První povinností po přijetí do pracovního poměru je nutné ohlášení příslušné zdravotní pojišťovně – samozřejmě v patřičné zákonné lhůtě. Všechny změny, které se týkají zaměstnanců, se oznamují na předepsaném tiskopise (nástup, odhlášení, další skutečnosti) v dané lhůtě.
Odvod pojistného- každý měsíc je nutno zasílat zdravotní pojišťovně přehled s údaji o počtu zaměstnanců pojištěných u této pojišťovny, včetně výše vyměřovacího základu a pojistného.
Platby pojistného na zdravotní pojištění musejí být odeslány nejpozději v den výplaty mezd. Pojistné počítá zaměstnavatel a sráží ho zaměstnanci ze mzdy.

Co vše je povinností zaměstnavatele?

Zaměstnavatel musí vést evidenci všech skutečností oznamovaných pojišťovně v rámci oznamovací povinnosti. Má také povinnost vedení průkazní evidence o platbách pojistného, které již byly uskutečněny. Zaměstnavatel informuje pojišťovnu i o dalších změnách – ukončení činnosti, zrušení organizace nebo vstup do likvidace.

Sociální pojištění zaměstnanců

Účast na nemocenském pojištění u zaměstnanců v pracovním poměru vzniká ze zákona při splnění zákonem stanovených podmínek. Nemocenské pojištění se skládá ze čtyř druhů dávek – nemocenské pojištění, podpora při ošetřování člena rodiny, příspěvek v těhotenství a mateřství, peněžitá pomoc v mateřství. Zaměstnavatel přihlašuje zaměstnance prostřednictvím předepsaných tiskopisů. Při ukončení zaměstnaneckého poměru musí zaměstnavatel zaměstnance stejným způsobem odhlásit.

nové cestovní pojištění online, cestovní pojištění pro rybářskou dovolenou, vyberte nejlepší cestovní pojištění na Top-pojištění.cz

Pojištění zaměstnanců