Pojištění zaměstnanců a jejich druhy

Pojištění zaměstnanců lze rozdělit do dvou základních skupin a to na povinné a nepovinné. Dále je pojištění rozděleno dle plátce pojistného - tedy na zaměstnanecké a zaměstnavatelské. Dle krytí rizik se pojistky již zaměřují na konkrétní činnosti obvyklé v pracovním procesu, případně kryjí nejrůznější škody obou účastněných stran. Je tedy zaměřeno na pokrytí odpovědnosti za způsobené škody z jedné či druhé strany zaměstnavatelského vztahu. Zákonné pojištění zaměstnanců může být rozšířeno i o další nejrůznější připojištění, která slouží k ochraně zaměstnanců, nebo pro jejich životní zabezpečení. Do této oblasti pojištění patří například pojištění úrazové, pro zahraniční cesty, nebo důchodové připojištění. S pojišťovnou lze sjednat i speciální pojištění za zaměstnance dle potřeb a druhu vykonávané pracovní činnosti tak, aby byla dostatečně pokryta všechna možná rizika ohrožující zdraví a nemocí z povolání týkající se zaměstnance.

Povinné pojištění zaměstnanců

Zákonné pojištění zaměstnanců patří do základní skupiny povinných pojištění, které každý zaměstnavatel musí za své zaměstnance odvádět. Rozsah a výše plateb je vždy stanovena zákonným předpisem a vztahuje se povinně na každého zaměstnance. Pojistné částky se liší také dle druhu zaměstnaneckého poměru. Podle nového zákona od roku 2013 se pojištění za zaměstnance musí odvádět i v případech, kdy se nejedná o trvalý pracovní poměr na sjednanou dobu určitou či neurčitou, ale i tehdy když jsou jen sepsány dohody o vykonání práce či dohody o vykonávání pracovní činnosti. Mezi další povinná pojištění patří úrazové pojištění zaměstnanců.

Nepovinná pojištění zaměstnanců

Pojištění zaměstnanců může být i nepovinné. Do této skupiny pojistek patří všechna ta pojištění, která jsou sjednávána dobrovolně obvykle, jako benefit od zaměstnavatele určené k pokrytí nejrůznějších pracovních rizik a sloužící k zajištění některých životních potřeb daného zaměstnance, nebo ho jinak zvýhodňují.

nové cestovní pojištění online, cestovní pojištění pro rybářskou dovolenou, vyberte nejlepší cestovní pojištění na Top-pojištění.cz

Pojištění zaměstnanců