Pojištění zaměstnanců při zahraniční cestě

Přistávající letadlo

Pojištění zaměstnanců se může sjednat i pro případy zahraničních cest. Samozřejmě pracovního charakteru. Některé firmy s působností za hranice České republiky musí vysílat své zaměstnance na zahraniční cesty. I v těchto případech může dojít k nečekaným událostem ohrožující zdraví těchto zaměstnanců. K těmto účelům se dá s pojišťovnou sjednat pojištění zaměstnanců při zahraničnícestě. Je určené na pokrytí možných škodných rizik spojených s vycestováním a vlastní pracovní činností v cílové destinaci. Dnes se již cestuje po celém světě a i do rizikových oblastí, jako dálný východ či Afrika apod. Pojištění zaměstnancůtak bývá nezbytnou součástí při zajišťování jejich cest do zahraničí. Pojištění může mít nejrůznější charakter a vždy záleží na sjednaných podmínkách mezi oběma subjekty.

Časové vymezení pojištění

Pojištění zaměstnanců určené pro pokrytí možných rizik při služebních cestách může být časově vymezeno. Dle typu služební cesty může mít krátkodobý či dlouhodobý charakter. Zde se sjednává jednorázové pojištění pro konkrétní zaměstnance, s vymezením doby platnosti. V případě, že se jedná o opakované služební cesty, lze sjednat pojištění zaměstnanců při zahraniční cestěopakované. Obvykle se to řeší sepsáním smlouvy s platností na jeden rok. Rozsah pojištění je předmětem sjednání pojistné smlouvy. Podmínky si oba subjekty dohodnout. Dojednají se pokrytá rizika, pojistná plnění a výše spoluúčasti na každé jednotlivé škodné události.

Platnost pojištění

Platnost pojištění zaměstnanců je uvedeno v pojistné smlouvě. Nárok na odškodné vzniká ihned po prošetření a likvidaci škodné události. Odškodné je v dohodnuté výši a dle odhadu škody. Pojištění nabývá platnosti po úhradě pojistného. Pojistné lze zaplatit jednorázově, nebo dle dohody ve sjednaných cyklech, pokud se jedná o opakované služební výjezdy zaměstnanců.

nové cestovní pojištění online, cestovní pojištění pro rybářskou dovolenou, vyberte nejlepší cestovní pojištění na Top-pojištění.cz

Pojištění zaměstnanců