Pojištění zaměstnanců za škodu

Pojištění zaměstnanců může mít i charakter spadající do oblasti náhrad škod, které zaměstnanec způsobí svému zaměstnavateli. Tento druh pojištění je určen na pokrytí škody vzniklé pracovní činností daného zaměstnance, kterou způsobil svému zaměstnavateli. Pojistky této kategorie patří do pojištění dobrovolného a je na každém, zda si ho uzavře či nikoliv. Pojištění si může každý pracovník uzavřít sám, nebo ho za zaměstnance může sjednat přímo zaměstnavatel. Pojištění zaměstnanců za škodu se v poslední době stále více využívá. Škody zaměstnavateli mohou vzniknout, ale při nejrůznějších situacích a pracovních činnostech. Při uzavírání pojistné smlouvy je třeba přesně vymezit a stanovit míru odpovědnosti za způsobenou škodu zaměstnavateli zaměstnancem.

Pojištění zaměstnanců vůči zaměstnavateli

Pojištění zaměstnanců vůči zaměstnavateli je stanoveno finančním limitem - 4,5 násobek jeho hrubé mzdy. Dojde-li ke způsobení škody zaměstnancem, kterou způsobil svou pracovní činností - může zaměstnavatel po něm požadovat náhradu škody maximálně do 4,5 násobku jeho hrubé mzdy. Ale pozor na všechno se dané pojištění nevztahuje. Nad rámec pojištění zaměstnanců jsou například následující škody:

  • na vyrobené zmetky
  • krádež tržbyporušení pracovních předpisů
  • porušení bezpečnosti při práci
  • porušení proti požární ochrany
  • apod.

Pojištěná odpovědnost zaměstnance bývá daná limity a spoluúčastí v rozmezí 10 - 30 %. V případě, že vzniklá škoda přesahuje limit 4,5 násobku - škody se pokryjí z pojištění zaměstnavatele.

Pojištění zaměstnanců při cestě do zahraničí

Při sjednávání pojištění zaměstnanců při cestě do zahraničí lze zvolit z několika druhů pojistného krytí. Základní formou je zdravotní pojištění pokrývající náklady na léčbu. Další formou je pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu při cestě do zahraničí. Dále lze zvolit nejrůznější varianty připojištění možných rizik. Nejvýhodnější pojištění je s neomezeným krytím.

nové cestovní pojištění online, cestovní pojištění pro rybářskou dovolenou, vyberte nejlepší cestovní pojištění na Top-pojištění.cz

Pojištění zaměstnanců