Jak se vypočítá a jak se platí pojištění zaměstnanců

Zaměstnavatelé měsíčně odvádějí pojistné na zdravotní pojištění zdravotním pojišťovnám, u kterých jsou jejich zaměstnanci pojištěni. Měsíčně se také odvádí pojistné na sociální a úrazové pojištění zaměstnanců. Sociální a úrazové pojištění se odvádí správě sociálního zabezpečení. Zdravotním pojišťovnám a správě sociálního zabezpečení se také zasílají výkazy, které se týkají příslušného pojistného. To vše je povinností pouze zaměstnavatele.

Výpočet a platba pojistného zaměstnanců

Poplatníky jsou v tomto případě z větší části zaměstnavatelé, z menší části zaměstnanci. Zaměstnavatelé jsou plátci pojištění. Součástí mzdové agendy zaměstnavatelů je právě výpočet pojistného, při výpočtu měsíční mzdy se zaměstnancům z hrubé mzdy odečítá pojistné na zdravotní a sociální pojištění a současně se jim přičítají dávky nemocenského pojištění, pokud na ně vznikl nárok.
Základem pro výpočet pojistného je hrubá mzda za kalendářní měsíc (vyměřovací základ). Ze souhrnu hrubých příjmů všech zaměstnanců se vypočítává podíl zdravotního a sociálního pojištění, které platí zaměstnavatel, a pojistné na úrazové pojištění zaměstnanců.

Může zaměstnanec dlužit pojistné?

Zaměstnanec nemůže být dlužníkem na pojištění, pokud je v dotčeném období v zaměstnaneckém poměru a má pracovní smlouvu. Za odvod pojištění v patřičné výši a zákonné lhůtě je zodpovědný zaměstnavatel. Pokud tedy zaměstnavatel neplatí pojištění, nemůže být postihován zaměstnanec. Zaměstnanec sám totiž žádné pojištění hradit nemůže. Jestliže zaměstnavatel neplatí pojistné dlouhodobě, přezkoumává se jeho chování v trestním řízení a postihuje se podle trestního zákoníku.

nové cestovní pojištění online, cestovní pojištění pro rybářskou dovolenou, vyberte nejlepší cestovní pojištění na Top-pojištění.cz

Pojištění zaměstnanců