Pojištění zaměstnanců – zákonná povinnost zaměstnavatele

Máte pocit, že neustále platíte různé poplatky a odvody a začínáte ztrácet přehled? Jeden z poplatků za vás platí někdo jiný – váš zaměstnavatel. Platit za své zaměstnance pojištění ukládá zaměstnavateli zákon. Pokud ovšem máte dojem, že toto pojištění neplatíte vy, není to tak úplně pravda – zaměstnavatel částku na toto pojištění odebírá z vaší mzdy.

Co je zákonné pojištění zaměstnanců?

Povinnost platit za zaměstnance pojištění vyplývá ze zákona a zaměstnavatel je musí měsíčně odvádět státu. Jedná se o pravidelné částky, které zaměstnavatel platí státu vaším jménem. Z čeho se zákonné pojištění zaměstnanců skládá? Je to především zdravotní a sociální pojištění, která obsahují důchodové pojištění, nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Zaměstnavatel má také povinnost platit pojištění takové škody, která by zaměstnanci vznikla při úrazu spojeném s výkonem povolání nebo při nemoci z povolání.

Proč se platí zákonné pojištění zaměstnanců

Zaměstnavatel tedy platí za své zaměstnance zdravotní a sociální pojištění. V sociálním pojištění je zahrnuto především důchodové pojištění, které zaměstnanci dává určitou jistotu zajištění pro dobu stáří, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a nemocenské pojištění.
Z nemocenského pojištění se hradí především nemocenské dávky a podpora při ošetřování člena rodiny, příspěvky v těhotenství a rodičovský příspěvek v době mateřské dovolené. Zdravotní pojištění je povinné a má ho uzavřené každý občan. Hradí se z něj zdravotní péče, pobyty v nemocnici apod. Pojištěním pro případ pracovního úrazu a nemoci z povolání chrání i samotného zaměstnavatele a za jeho neplacení hrozí zaměstnavateli značné sankce.

nové cestovní pojištění online, cestovní pojištění pro rybářskou dovolenou, vyberte nejlepší cestovní pojištění na Top-pojištění.cz

Pojištění zaměstnanců